Prekyba Jūros šventėje 2017

 
 
INFORMACIJA NORINTIEMS PREKIAUTI

KLAIPĖDOS JŪROS ŠVENTĖS 2017 MUGĖJE

Norinčiųjų prekiauti Jūros šventės mugėje, kuri organizauojama 2017 m. liepos 28 – 30 dienomis Klaipėdos m., prašymai prekiauti priimami nuo 2017 metų gegužės 15 d. iki birželio 5 d.

Norintys dalyvauti mugėje registruojasi internetu: http://jurossvente.lt/prekyba/

(jeigu buvote užsiregistravęs 2015-2016 metų mugėje, naujai registruotis nereikia - prisijungimo prie sistemos duomenys lieka tie patys)

Užpildytą bei pasirašytą vieną (1) prašymo išduoti leidimą egzempliorių ir reikalaujamų dokumentų kopijas siųsti paštu arba atnešti į Viešosios įstaigos „Klaipėdos šventės" biurą adresu: Šaulių g. 32-5, LT-92231 Klaipėda.

Registracija patvirtinama tik pateikus teisingai užpildytą prašymą su reikalaujamų dokumentų kopijomisBe privalomų dokumentų, netinkamai užpildyti ir el. paštu atsiųsti prašymai priimami nebus. 

ELEKTRONINIU PAŠTU gausite 6 (šešių) skaitmenų atpažinimo kodą, kuris bus reikalingas įsigyjant bilietą prekybinei vietai Platintojo bilietų kasose ar internetinėje Platintojo svetainėje tik tada, kai Organizatorius gavo teisingai užpildytą prašymą ir lydinčių dokumentų kopijas.

Reikalavimai prekybinei įrangai  - baltos palapinės, originaliai ir tvarkingai įrengti prekybos stendai ar prekystaliai, tvarkingos asortimentą ir produkciją pristatančios iškabos.

Naminis alus gali būti parduodamas tik išsinešimui (nedūžtančioje taroje).

Informacija teikiama tel. 8 46 400 302; mob. 8 616 03317 arba rašykite el. paštu: prekyba@jurossvente.lt

PAGRINDINĖS MUGĖS ORGANIZAVIMO NUOSTATOS

I. VARTOJAMOS SĄVOKOS

1. Organizatorius – Viešoji įstaiga „Klaipėdos šventės".
2. Mugė – tai vienas iš Jūros šventės renginių, kuriame vykdoma prekyba tautodailės dirbiniais, kulinarinio paveldo produktais, smulkių amatininkų gaminiais, maisto produktais, kitomis prekėmis iš (nuo) laikinų prekybos įrenginių – prekystalių, vežimėlių, stalų ir pan.
3. Mugės dalyvis – tai Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos leidimą gavęs ir Mugėje prekiaujantis (paslaugas teikiantis) asmuo arba įmonė.
4. Mugėje parduodamų prekių rūšys:
tautodailės dirbiniai: tai vaizduojamoji dailė – skulptūra, grafika, tapyba, taikomoji – dekoratyvinė dailė: keramika, tekstilė, medžio, metalo, gintaro, odos, stiklo, pinti, vilnos dirbiniai ir kiti;
kulinarinio paveldo produktai: aliejus, naminis alus, vaistiniai augalai, jų mišiniai – arbatos, prieskoniai, duona, gira, sūriai, mėsos gaminiai;
suvenyrai, kitos prekės.
5. Mugės planas (schema) – tai Jūros šventės renginių teritorijoje išskirta zona, kurioje vizualiai pavaizduotas Mugės prekybos vietų (paslaugų teikimo) išdėstymas.
6. Prekybos (paslaugų teikimo) vieta – tai Mugei išskirtoje zonoje plane pažymėta laikino prekybos įrenginio vieta. Minimalus prekybos ir paslaugų teikimo vietos plotas mugėje, patvirtintas Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2014 m. gruodžio 15 d. sprendimu Nr. AD1-3800, yra 4 kv.m.
7. Prašymas – Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2016 m. kovo 22 d. įsakymu Nr. AD1-847 patvirtintas nustatytos formos dokumentas, kuris pateikiamas Organizatoriui.
8. Mugės dalyvio mokestis – tai Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos patvirtintas vietinės rinkliavos dydis.
9. Bilietų platintojas (toliau – Platintojas) – tarpininkas tarp Organizatoriaus ir bilietų pirkėjo.
10. Bilietų platinimo paslauga – bilieto suformavimas kompiuterinėje programoje, jo spausdinimas bei pardavimas Platintojo bilietų platinimo kasoje arba internetinėje svetainėje.
11. Bilietų platinimo taškas (toliau – Sistema) - vieta, kur suformuojamas, spausdinamas ir parduodamas Bilietas, sumokėjus vietinę rinkliavą.
12. Bilietas reiškia per Sistemą atspausdintą blanką, kuriame yra nurodytas šventės pavadinimas, fizinio/juridinio asmens pavadinimas, vietos numeris, prekybos vietos ploto dydis ir kaina.
13. Leidimas – Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos išduotas nustatytos formos dokumentas, suteikiantis teisę prekiauti (teikti paslaugas) Mugėje.
14. Vertinimo komisija – Organizatoriaus sudaryta komisija, kuri vertina asmenų prašymus pirmumo teise įsigyti bilietus prekybai Mugėje.
15. Vietinė rinkliava - Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos sprendimu nustatyta privaloma įmoka, galiojanti Jūros šventės renginio metu  renginių teritorijoje.


II. PRIVALOMI DOKUMENTAI PREKYBOS VEIKLAI MUGĖJE VYKDYTI

16. Asmenys, norintys prekiauti Mugėje, kartu su prašymu išduoti leidimą turi pateikti veiklos vykdymui reikalingų dokumentų kopijas:
  • individualios veiklos vykdymo pažymos kopiją;
  • verslo liudijimo kopiją;
  • juridinio asmens pažymėjimo kopiją;
  • ūkininko pažymėjimo kopiją;
  • maisto tvarkymo subjekto patvirtinimo pažymėjimo kopiją – prekiaujantiems maisto produktais;
  • bityno ar žolyno paso kopiją.

17. Pirmumo teisė įsigyti bilietus prekybai Mugėje bus suteikta asmenims, pateikusiems visus veiklos vykdymui reikalingus dokumentus ir turintiems:
17.1. tautinio paveldo produkto sertifikatus ir prekiaujantiems tautinio paveldo sertifikuotais gaminiais;
17.2. kulinarinio paveldo fondo sertifikatus ir prekiaujantiems kulinarinio paveldo bei tradiciniais gaminiais;
17.3. liaudies meistro, tautodailininko pažymėjimus ir prekiaujantiems dailiųjų amatų ir tautodailės dirbiniais;
17.4. liaudies meistrai, amatininkai, menininkai, turintys sertifikatus ar kitus dokumentus, patvirtinančius meninės specialybės įsigijimą;
17.5. amatininkai, menininkai prekiaujantys savo darbo gaminiais ir turintys rekomendacijas, prekybininkai, turintys sertifikatus ar kitus dokumentus, įrodančius gaminio kokybę, atsiuntę gaminių asortimento nuotraukas ir gavę organizatorių sudarytos prašymų vertinimo komisijos pritarimą.
18. Pateikiamas prašymo išduoti leidimą vienas egzempliorius.


III. BILIETO ĮSIGIJIMAS IR LEIDIMO PREKYBAI IŠDAVIMAS


19. Organizatoriaus įgalioto asmens patvirtintų prašymų pateikėjai įtraukiami į vardinius sąrašus, kurie likus 3 dienoms iki bilietų platinimo pradžios talpinami VšĮ „Klaipėdos šventės" tinklalapyje www.jurossvente.lt ir pateikiami Sistemai.
20. Prašymą išduoti leidimą pateikę ir į vardinius sąrašus įtraukti asmenys Platintojo bilietų platinimo kasose ir internetinėje svetainėje galės įsigyti bilietą tik 1 (vienai) prekybos vietai.
21. Prekiautojui įsigijus leidimą ir atsisakius prekiauti ar teikti paslaugas Jūros šventės renginio metu, rinkliava negrąžinama.
22. Bilietą įsigijęs prekiautojas turi teisę prekiauti Mugėje tik su Klaipėdos miesto savivaldybės išduotu leidimu, kurį privalo atsiimti 2017 m. liepos 25-27 dienomis VšĮ „Klaipėdos šventės" biure nuo 9.00 iki 17.00 val. arba nuo liepos 28 d. 9.00 val. organizatorių Infopalapinėje.

IV. MUGĖJE TAIKOMI VIETINĖS RINKLIAVOS DYDŽIAI* 

 
Prekybos ploto dydis, kv. m. Paklausumo zona  Kaina Eur už 1 kv. m.  Mokėtina kaina
9 didžiausio 40 360
6 didžiausio 40 240
4 didžiausio 40 160
9 vidutinio 32  288
6 vidutinio 32  192
4 vidutinio 32  128
9 mažiausio 23  207
6 mažiausio 23  138
4 mažiausio 23 92

* Vietinės rinkliavos dydžiai visos Šventės metu už 1 kv. m. prekybos ploto mažmeninei prekybai mugėje pagal paklausumo zonas patvirtinti Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2016 m. kovo 29 d. sprendimu Nr. T1-100