VšĮ „Klaipėdos šventės“
8 46 400 302

Taisyklės ir nuostatos

Naudojimosi svetaine taisyklės

 

Naudojimosi svetaine taisyklės

 

1. Taisyklių terminai ir nuostatos

 1. Pardavėjas – VšĮ „Klaipėdos šventės“
 2. Parduotuvė – internetinė svetainė jurossvente.lt
 3. Paslaugos – reprezentacinių suvenyrų pardavimas.
 4. Produktai – konkretūs suvenyrai siūlomi jurossvente.lt
 5. Klientas – asmuo, kuris naudojasi internetinės svetainės jurossvente.lt teikiamomis Paslaugomis ir Produktais.
2. Bendrosios nuostatos
 1. Internetinės parduotuvės (toliau – Parduotuvė) taisyklės (toliau – Taisyklės) taikomos Klientui teikiant užsakymą šioje internetinėje Parduotuvėje.
 2. Klientui nesuteikiama galimybė pateikti prekių užsakymo, jeigu jis nėra susipažinęs su Parduotuvės Taisyklėmis. Visais atvejais laikoma, jog Klientas yra susipažinęs su Taisyklėmis ir joms pritaria, jeigu prieš užsakydamas prekes, jis patvirtina savo pritarimą Taisyklėms pažymėdamas atitinkamą žymę užsakymo metu. Klientas sutinka, kad pažymėjus sutikimą pirmojo užsakymo metu, kitų pirkimų metu jis būtų pažymėtas automatiškai.
 3. Parduotuvės teikiamais Produktais bei Paslaugomis gali naudotis ne jaunesni nei 16 m. amžiaus sulaukę asmenys.
 4. Sutikdamas su šios Parduotuvės teikiamų paslaugų bei produktų naudojimo taisyklėmis, asmuo automatiškai patvirtina, jog yra tinkamo amžiaus ir turi teisę disponuoti šiame puslapyje jo paties pateiktais asmens bei bankiniais duomenimis.
3. Paslaugų teikimo taisyklės
 1. Suformavus prekių užsakymą, Klientas turi suvesti duomenis, būtinus pasirinktoms Paslaugoms ir Produktams pristatyti: savo vardą, pavardę, adresą, kuriuo bus pristatomos prekės, telefoną bei papildomą informaciją, kuri gali būti svarbi pristatant Produktus, suteikiant Paslaugas, išrašant sąskaitą bei ją apmokant.
 2. Užsakymas laikomas pateiktu nuo to momento, kai jį gauna Parduotuvė. Tačiau užsakymas laikomas vykdytinu tik nuo to momento, kai Parduotuvė gauna patvirtinimą apie apmokėjimą už užsakymą iš institucijos, kurią atsiskaitymams pasirinko Klientas.
 3. Klientui pateikus užsakymą, Klientas gauna elektroninį laišką-patvirtinimą apie gautą užsakymą. Užsakymas bus pradėtas vykdyti gavus Kliento apmokėjimą. Jei užsakymas neapmokamas per 2 darbo dienas, užsakymas anuliuojamas.
 4. Visais atvejais laikoma, jog Klientas, pateikdamas užsakymą, yra susipažinęs ir besąlygiškai sutinka su visomis Parduotuvės Taisyklėmis, kaip ir su visomis kitomis prie užsakymo nurodytomis sąlygomis.
4. Privatumo politika
 1. Parduotuvė patvirtina, kad Kliento pateikti duomenys bus naudojami išskirtinai tik Produktų ir Paslaugų pardavimo bei pristatymo, sąskaitų išrašymo bei vidinės rinkodaros tikslais, nepažeidžiant šalies, kurioje įregistruota įmonė, teisės aktų numatytų reikalavimų asmens duomenų apsaugai.
 2. Už Parduotuvėje Kliento pateiktą asmeninės informacijos tikslumą atsako pats duomenis pateikęs Klientas.
 3. Pardavėjas įsipareigoja neperduoti Trečiosioms Šalims Parduotuvės Kliento asmeninių duomenų, išskyrus tuos atvejus, kuomet tai būtinai Paslaugos suteikimui bei kuomet Klientas pažeidžia Parduotuvės Taisykles arba šalies, kurioje įregistruota įmonė įstatymus.
5. Apmokėjimo tvarka
 1. Pirkėjas už prekes atsiskaito naudojant „Paysera“ bankinę sistemą.

Ši sistema – tai saugus būdas greitai ir patogiai atsiskaityti už prekes. Ja naudojantis Jums nereikės patiems formuoti pavedimo – tai už Jus padarys integruota sistema. Užsakymo pabaigoje Jūs būsite nukreipti į „Paysera“ sistemą, kur galėsite pasirinkti Jums priimtiną atsiskaitymo būdą . Jums tereikės pasirinkti banką, kurio elektroninėmis paslaugomis naudojatės, paspaudžiant ant banko logotipo ir būsite nukreipti į savo banko internetinį tinklapį, kuriame suvedę savo prisijungimo duomenis, matysite Jums jau suformuotą sąskaitą, kurią reikės patvirtinti ir apmokėti. Apie Jūsų atliktą apmokėjimą mes sužinosime netrukus po atsiskaitymo įvykdymo.

6. Produktų siuntimas ir Paslaugų tiekimas
  1. Klientas, Parduotuvėje užsakydamas Paslaugas ir Produktus, įsipareigoja nurodyti prekių pristatymo vietą.
  2. Klientas įsipareigoja pasiimti užsakytas prekes iš artimiausio pašto skyriaus. Jeigu Klientas pateikia klaidingą adresą, kuriuo išsiunčiamas užsakymas, jis prisiima atsakomybę ir papildomus siuntimo kaštus.
  3. Prekes pristato Pardavėjas arba jo įgaliotas atstovas.
  4. Parduotuvėje įsigytų Paslaugų ir Produktų pristatymo išlaidas apmoka Klientas.
  5. Prekių pristatymo terminai:
   Lietuva (įskaitant Neringą) – iki 3 darbo dienų;
   Europa – iki dviejų savaičių;
   Amerika – iki 3 savaičių.
  6. Prekių siuntimo kainos:

Siuntimo kaina Lietuvoje:

Siunta nuo 1 g iki 500 g, kaina – 0,9 Eur

Siunta nuo 501 g iki 1000 g., kaina – 1,10 Eur

Siuntimo kaina į Europos Sąjungos šalis:

Siunta nuo 1 g iki 500 g, kaina – 2,93 Eur

Siunta nuo 501 g iki 1000 g, kaina – 5,21 Eur

Siuntimo kaina į kitas šalis:

Siunta nuo 1 g iki 500 g – kaina 3,91 Eur

Siunta nuo 501 g iki 1000 g Kaina 7,82 Eur

DĖMĖSIO! Norėdami įsigyti daugiau nei 3 vnt. prekių – susisiekite su mumis tiesiogiai.  Tel.: 8 46 400 303, suvenyrai@jurossvente.lt

7. Garantijos ir prekių kainų nustatymas
 1. Parduotuvė nurodo, o Klientas patvirtina, jog yra susipažinęs su tuo, kad prekės, nurodytos Parduotuvėje, savo spalva, forma ar kitais parametrais gali neatitikti realaus prekių dydžio, formų ir spalvos dėl Kliento naudojamos techninės įrangos (pvz. monitoriaus) ypatybių.
 2. Klientas sutinka, jog jam elektroniniu būdu pateikiant užsakymą Parduotuvėje, už prekes jis įsipareigoja mokėti kainą, nurodomą užsakyme.
 3. Pardavėjas parduoda Produktus ir Paslaugas, atitinkančias užsakyme numatytas sąlygas. Tais atvejais, kai Klientui perduotos prekės neatitinka tam tikrų užsakymo reikalavimų, Klientas privalo nedelsiant pranešti apie tai Pardavėjui el. paštu arba kitais jos nurodytais kanalais, o šis įsipareigoja imtis visų veiksmų esamiems trūkumams pašalinti, jeigu tokie trūkumai atsirado dėl Pardavėjo kaltės.
 4. Parduotuvėje įsigytų Produktų grąžinimas vykdomas pagal šalies, kurioje įregistruota įmonė įstatymus ir nustatytą prekių gražinimo tvarką.
8. Pardavėjo įsipareigojimai:
 1. Pardavėjas įsipareigoja perduoti Produktus tinkamos kokybės bei atitinkančias užsakyme numatytus reikalavimus.
 2. Pardavėjas įsipareigoja pateikti Klientui užsakyme nurodytą Produktų kiekį. Pardavėjas neatsako tais atvejais, kai perduotų Produktų kiekis nėra tikslus dėl to, jog Klientas neteisingai nurodė duomenis užsakyme.
 3. Prekės pristatomos supakuotos, atsižvelgiant į jų pobūdį bei siekiant, kad prekės būtų tinkamos naudoti pagal paskirtį.
 4. Pardavėjas įsipareigoja priimti brokuotus Produktus ir pakeisti juos kokybiškais, kuomet Klientas apie gautus brokuotus Produktus praneša ne vėliau nei 2 d. nuo Produktų pristatymo datos.
 5. Pardavėjas įsipareigoja laiku suteikti įsigytas Paslaugas ir Produktus, vadovaudamasis su klientu suderintu grafiku.
9. Apribojimai
 1. Griežtai draudžiama naudoti Parduotuvėje pateiktą informaciją kenkėjiškų programų kūrimui bei priemonėms ar veiksmams, kurie galėtų sutrikdyti Parduotuvės veikimą, jo teikiamų Paslaugų tiekimą, ar kitaip kenktų Parduotuvės reputacijai bei jo Klientams.
 2. Visos Parduotuvėje pateiktos vizualinės medžiagos autorines teises saugo šalies, kurioje įregistruota įmonė, įstatymai.
10. Baigiamosios nuostatos
 1. Visi pranešimai Pardavėjui turi būti teikiami Parduotuvės kontaktų puslapyje nurodytais rekvizitais arba specialiose tam skirtose formose.
 2. Šios taisyklės sudarytos vadovaujantis šalies, kurioje registruota įmonė, teisės aktais.
 3. Šių taisyklių pagrindu kylantiems santykiams taikoma šalies, kurioje registruota įmonė, teisė.
 4. Visi nesutarimai, kilę dėl šių taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami šalies, kurioje registruota įmonė, įstatymų nustatyta tvarka.

 

Kontaktai pasiteiravimui ir Klientų aptarnavimui:

VIEŠOJI ĮSTAIGA „KLAIPĖDOS ŠVENTĖS“

Turgaus g. 22–8, LT-91249, Klaipėda

Įmonės kodas: 141910112, PVM kodas: LT419101113

Tel.: 8 46 400 303, suvenyrai@jurossvente.lt