VšĮ „Klaipėdos šventės“
8 46 400 302
KLAIPĖDOS LAIVŲ PARADAS 2018
GEGUŽĖS 19-ĄJĄ!

Vasara į Klaipėdą jau devintuosius metus pasibeldžia „Laivų parado“ vardu. Gegužės viduryje vykstantis renginys, kuris gimė kaip dedikacija Europos jūros dienai, tapo vienu bendruomeniškiausių miesto renginių, kasmet apjungiančių vis daugiau skirtingų iniciatyvų ir idėjų. VšĮ „Klaipėdos šventės“ 2017-aisiais organizuoti renginiai, tarp kurių ir „Laivų paradas“ pažymėti ne tik puikiu oru, bet ir ypatinga žiūrovų gausa – lyg pati jūra būtų savo bangas mieste išskleidus. Šį kartą „Laivų parado“ konkursinė programa prasidėjo dieną – Danėje pirmą kartą vyko upės paradas, kur naują iššūkį priėmė pusšimtis vandens transporto priemonių, tarp kurių irklentės, baidarės, valtys, kanojos. Ir vis tik – kaip ir pirmąjį kartą, laukiamiausia „Laivų parado“ prasideda jau temstant, kai ant Kuršių marių šoka jūriniai vilkikai, marios nušvinta ryškiai iliuminuotais laivais, o dangų nudažo spalvingi fejerverkai. Jūra ir jos žmonės visada buvo ir bus mūsų įkvėpimas. Iki pasimatymo devintąjį kartą!

REGISTRACIJA Į LAIVŲ PARADO MUGĘ

Gegužės 19-ąją, vasaros sezono atidarymo šventę Klaipėdoje vainikuos įspūdingiausia ir laukiamiausia šventės dalis – naktinis LAIVŲ PARADAS Kuršių mariose. Devintąjį kartą vyksiančio „Laivų parado“ organizatoriai ragina jau dabar pildyti dalyvio anketas, registruotis į šventinį plaukimą, laimėti puikius prizus, o savo miestui dovanoti išskirtinę šventę. 

PUOŠKITĖS IR BŪKITE MATOMI TAMSOJE! Gražiausiai iliuminuotiems laivams atiteks vertingi mūsų partnerių prizai.

ATSISIŲSTI ANKETĄ 

Užpildytą anketą siųskite el. p. kapitonas@laivuparadas.lt 

Išsamesnė informacija tel. +370 618 80066

INFORMACIJA NORINTIEMS PREKIAUTI KLAIPĖDOS LAIVŲ PARADO 2018 MUGĖJE

Laivų parado mugės organizavimo vieta ir laikas – Kruizinių laivų terminalas, 2018 m. gegužės 19 d., numatomas prekybos laikas nuo 10 val. iki 24 val.

 

REGISTRACIJOS FORMA

Pirmumas suteikiamas asmenims, pateikusiems visus veiklos vykdymui reikalingus dokumentus ir turintiems:

1. tautinio paveldo produkto sertifikatus ir prekiaujantiems tautinio paveldo sertifikuotais gaminiais;

2. kulinarinio paveldo fondo sertifikatus ir prekiaujantiems kulinarinio paveldo bei tradiciniais gaminiais;

3. liaudies meistro, tautodailininko pažymėjimus ir prekiaujantiems dailiųjų amatų ir tautodailės dirbiniais;

4. sertifikatus ir (ar) kitus dokumentus, patvirtinančius meninės specialybės įsigijimą, ir prekiaujantys savo darbo tautodailės ir dailiųjų amatų gaminiais.

Užpildytą bei pasirašytą vieną (1) prašymo egzempliorių ir reikalaujamų dokumentų kopijos siunčiamos el. paštu arba atnešamos į Viešosios įstaigos „Klaipėdos šventės“ biurą adresu: Turgaus  g. 22-8, LT-91249 Klaipėda. Žodinė informacija teikiama tel. 8 46 400 302; mob. 8 616 03317 arba rašyti el. paštu: prekyba@jurossvente.lt

Reikalavimai prekybinei įrangai – baltos palapinės, originaliai ir tvarkingai įrengti prekybos stendai ar prekystaliai, tvarkingos asortimentą ir produkciją pristatančios iškabos.

 I. PAGRINDINĖS MUGĖS ORGANIZAVIMO NUOSTATOS 

1. Organizatorius – Viešoji įstaiga „Klaipėdos šventės“.

2. Mugė – tai vienas iš Klaipėdos laivų parado renginių, kuriame vykdoma prekyba tautodailės dirbiniais, kulinarinio paveldo produktais, smulkių amatininkų gaminiais, maisto produktais, kitomis prekėmis ir paslaugų teikimas iš (nuo) laikinų prekybos įrenginių – prekystalių, vežimėlių, stalų ir pan.

3. Mugės planas (schema) – tai renginių teritorijoje išskirta zona, kurioje vizualiai pavaizduotas Mugės prekybos ar paslaugų teikimo vietų išdėstymas.

4. Mugės dalyvis – tai fizinis ar juridinis asmuo, sumokėjęs dalyvio mokestį ir prekiaujantis ar teikiantis paslaugas Mugėje. 

5. Prašymas išduoti leidimą prekiauti ar teikti paslaugas – nustatytos formos dokumentas, kuris pateikiamas Organizatoriui.

6. Prekybos ar/arba paslaugos teikimo vieta – tai Mugei išskirtoje zonoje plane pažymėta laikino prekybos įrenginio vieta.

7. Mugėje parduodamų prekių ir paslaugų rūšys:

tautodailės dirbiniai: tai vaizduojamoji dailė – skulptūra, grafika, tapyba, taikomoji – dekoratyvinė dailė: keramika, tekstilė, medžio, metalo, gintaro, odos, stiklo, pinti, vilnos dirbiniai ir kita;

tautinio ir kulinarinio paveldo produktai: aliejus, vaistiniai augalai, jų mišiniai – arbatos, prieskoniai, konditerijos, mėsos, rūkytos žuvies gaminiai;

suvenyrai, kitos prekės;

monetų kalimas ir kita.

8. Laikinieji prekybos ar paslaugų teikimo įrenginiai – tai sukomplektuota ir lauke pastatyta įranga, skirta prekybai ar paslaugų teikimui.

9. Mugės dalyvio mokestis – tai Viešosios įstaigos „Klaipėdos šventės“ direktoriaus įsakymu patvirtinta kaina prekybos ar paslaugų teikimo vietai.

 II. REGISTRACIJOS IR LEIDIMO IŠDAVIMO PREKYBAI AR PASLAUGOS TEIKIMUI TVARKA 

10. Asmenys, norintys prekiauti ar teikti paslaugas Mugėje, Organizatoriui pateikia prašymą elektroniniu paštu prekyba@jurossvente.lt arba asmeniškai / paštu Organizatoriaus buveinės adresu Klaipėdoje. Žodinė informacija teikiama tel. (8 46) 40 03 02; mob. 8 616 03 317.

11. Kartu su Prašymu būtina pateikti individualios veiklos vykdymo pažymos, verslo liudijimo, įmonės pažymėjimo ar valstybės įmonės Registrų centro išduotą juridinių asmenų registro išplėstinio išrašo, bityno ar žolyno paso, ūkininko pažymėjimo (pateikia prekiaujantys žemės ūkio produkcija be verslo liudijimo), maisto tvarkymo subjekto patvirtinimo pažymėjimo (pateikia prekiaujantys maisto prekėmis, žemės ūkio produkcija) kopijas.

12. Organizatorius savo nuožiūra pasirenka Mugės dalyvius ir paskiria jiems prekybos vietą.

13. Atrinkti mugės dalyviai per 3 darbo dienas privalo apmokėti nurodytą Mugės dalyvio mokestį. Apmokėjimas vykdomas banko pavedimu, pinigus pervedant į sutartyje nurodytą sąskaitą.

14. Asmenims, nusprendusiems neprekiauti Mugės metu, pinigai negrąžinami.

15. Už pateiktų dokumentų ir duomenų teisingumą atsako dokumentus leidimui gauti teikęs asmuo.

 III. MUGĖS DALYVIO MOKESTIS 

16. Prekiaujantys Mugės metu moka Mugės dalyvio mokestį 60 Eur (su 21 proc. PVM) už vieną (1) prekybinę vietą.

 IV. MUGĖS DALYVIO PAREIGOS

 17. Mugės dalyvis privalo:

17.1. prekiauti tik Prašyme nurodytomis prekėmis;

17.2. nuolatos prekybos/paslaugų teikimo vietoje turėti veiklos vykdymo dokumentą;

17.3. savavališkai nekeisti prekybos vietos, dydžio, ribų;

17.4. prekybos/paslaugų teikimo vietą palaikyti švarią visos Mugės metu ir po jos;

17.5. pasibaigus veiklos terminui, sutvarkyti teritoriją, kurioje vyko veikla. Gavus Organizatoriaus pretenziją, kad padaryta žala, atlyginti nuostolius;

17.6. laikytis Lietuvos Respublikos įstatymų, reglamentuojančių prekybos, higienos, priešgaisrinės apsaugos, gamtos apsaugos ir viešosios tvarkos reikalavimų;

17.7. turėti licencijos, suteikiančios teisę verstis licencijuojama veikla, originalą ar kopiją, jeigu verčiamasi licencijuojama veikla;

17.8. maisto gamybai naudojant elektros įrenginius, prekybos vietoje turėti nedegų audinį ir ne mažesnį nei 2
kg. rankinį gesintuvą.

18. Mugės dalyviui griežtai draudžiama laikyti transporto priemones Mugės teritorijoje prekybos metu.

19. Į Mugės teritoriją leidžiama įvažiuoti tik prieš pradedant prekybą ar pasibaigus prekybai išsikrauti prekes ar išvežti prekes.

20. Prekybos įranga įrengiama tik ant kietos dangos (šaligatvio, asfalto ar specialios dirbtinės dangos), turi būti visiškai sukomplektuota, tvarkinga, atitinkanti higienos, darbo ir priešgaisrinės saugos, reikalavimus.

21. Mugės dalyviai yra patys atsakingi už savo prekių saugumą.

 V. KONTROLĖ IR ATSAKOMYBĖ

 22. Mugės dalyvių veiklą gali tikrinti policijos pareigūnai, Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos, Valstybinės ne maisto produktų inspekcijos prie Ūkio ministerijos, Valstybinės mokesčių inspekcijos, kitų institucijų darbuotojai teisės aktų nustatyta tvarka.

23. Mugės dalyvis, kontrolę atliekančių institucijų ir įstaigų darbuotojų supažindintas su tikrinimo rezultatais, privalo nustatytais terminais pašalinti rastus trūkumus ir apie tai informuoti kontrolę atliekančias institucijas ir įstaigas.

24. Asmenys, pažeidę šią Tvarką (surašyti pažeidimų aktai ir/ar pažeidimai užfiksuoti vaizdo priemonėmis), neteks galimybės sekančiais metais prekiauti/teikti paslaugas Laivų parado mugėje.

25.  Asmenys, pažeidę šią Tvarką, atsako pagal Lietuvos Respublikos įstatymus.

26. Tvarkos aprašas gali būti pildomas ar keičiamas Viešosios įstaigos „Klaipėdos šventės“ direktoriaus įsakymu.

LAIVŲ PARADAS 2017

Naktinis paradas

Dieninis paradas

Apdovanojimai

LAIVŲ PARADAS 2016

Apdovanojimai

LAIVŲ PARADAS 2015

Apdovanojimai

LAIVŲ PARADAS 2017

LAIVŲ PARADAS 2016

LAIVŲ PARADAS 2015

LAIVŲ PARADAS 2017

APDOVANOTI RYŠKIAUSI AŠTUNTOJO LAIVŲ PARADO DALYVIAI

Žymėdamas Europos jūros dieną ir laivybos sezono pradžią, Klaipėdą užliejo aštuntasis „Laivų paradas“. Subūręs tūkstančius klaipėdiečių ir miesto svečių, džiuginęs ne tik fantastišku oru, bet ir įspūdinga vakarine renginio dalimi,  „Laivų paradas“ pakvietė vasarą. Šiandien ryškiausiems parado dalyviams įteiktos dovanos ir padėkos.

„Šventę kuriame mes. Mes įkvepiame Klaipėdą, ją pristatome ne tik Lietuvai, bet ir pasauliui. Nešdami jūrinio miesto ir jūrinės valstybės žinią nesustokime, kurkime, didžiuokimės – lai ne tik gražios šventės puošia miestą, bet ir visas miestas puošiasi ir auga prisidėdamas prie tokių švenčių kūrimo“, – apdovanodamas gražiausius laivus sakė Rimantas Juška, LKAB „Klaipėdos Smeltė“ generalinis direktorius, Lietuvos jūrų krovinių kompanijų asociacijos atstovas.

Sužavėjo ne tik girliandomis
Gražiausiu vakaro akcentu tampantis „Laivų paradas“ prasidėjo anksčiau nei įprastai – uosto akvatorijoje pirmieji laivai pasirodė prieš 21 val. Netrukus, visus susirinkusius sveikino specialiai „Laivų paradui“ kartu plaukę kompanijos „DFDS Seaways“ milžinai – keltai „Optima“ ir „Victoria“, kurių paleisti garso signalai ir spalvingos petardos galingai pradėjo vakarinę parado dalį.

Iš karto po jų, parodomąją programą prieš Kruizinių laivų terminale ir Šiauriniame rage susirinkusius žiūrovus pradėjo visi dalyvavę laivai. Ankstesnis parado laikas suteikė galimybę būti pastebėtiems ir tiems, kurie neturi galimybės naudoti įvairios apšvietimo technikos, o savo laivelius papuošė vėliavėlėmis, balionais ar kitomis priemonėmis.

„Džiaugiamės itin drausminga užsiregistravusių laivų rikiuote bei kūrybingomis įgulomis, kurios noriai bendravo su publika ir taip kompensavo girliandų stygių. Vakarinės parado dalies branduolį jau nuo pat pirmojo parado ir šį kartą sudarė mažųjų laivų asociacijos „Pajūrio laivai“ nariai“, – V. Ulevičienė.

Ištikimų parado draugų „Baltic Towmar“ TAK10 ir TAK11  vilkikų šokis tapo tikra kulminacija, mat įprastai renginio pradžioje šokantys laivai šį kartą vainikavo visų kitų laivų pasirodymus. Vakarą baigė Lietuvos jūrų krovos kompanijų asociacijos dovanoti įspūdingi fejerverkai.

Gražiausią laivą rinko komisija ir žiūrovai

Trečią kartą surengti ryškiausių laivų apdovanojimai – motyvacija pasitempti ir būti pastebėtiems. Konkurso baigtį šį kartą po 50 proc. lemė komisijos ir tiek pat žiūrovų balsai. Komisiją sudarė: renginio organizatoriaus VšĮ „Klaipėdos šventės“ direktorius Romandas Žiubrys, Lietuvos žurnalistų sąjungos Klaipėdos apskrities skyriaus atstovė Asta Kažukauskienė, Lietuvos pramonininkų konfederacijos vykdančioji direktorė Jolanta Braukylienė, Lietuvos jūrų krovos kompanijų asociacijos Vykdomasis direktorius Harold Kovs.
„Gaila, kad nemažai laivų kurie dalyvavo vakariniame plaukime, kurie buvo pasipuošę – neužsiregistravo iš anksto ir negalėjo dalyvauti rinkimuose. Todėl teko nuvilti komisijos narius, kuriuos sužavėjo mažas kateriukas LT-10841- jis paradą neužsiregistravo“, – V. Ulevičienė.
Atsvarą komisijos nuomonei sudarė kelto „Nida“ keleivių ir jų užpildytų balsavimo biuletenių verdiktas bei vertinimai gauti el.paštu ir socialinio tinklo „Facebook“ paskyroje.

Į KLAIPĖDOS DANGŲ NUSPALVINO VIII-OJO LAIVŲ PARADO FEJERVERKAS

Jau aštuntąjį kartą Klaipėda pasitiko jūrišką ir artėjančios vasaros pranašu tapusį LAIVŲ PARADĄ, kurio  kulminacija pakvietė į Kruizinių laivų terminalą. Čia tūkstančiai šventės svečių pasitiko naktinę laivų koloną, audringą kompanijos „Baltic Towmar“ jūrinių vilkikų šokį ir vakaro kulminaciją  – fejerverkus.

Įspūdingam šou pradžią davė du didžiuliai kompanijos DFDS keltai, kurių duetu nuskambėję garsiniai signalai ir spalvingos petardos paskelbė parado pradžią. IŠ karto po to maži ir dideli laiveliai, pasipuošę spalvingomis girliandomis pradėjo pasirodymą ir varžybas dėl žiūrovų bei komisijos simpatijų.

Pusšimčio laivų vilkstinę atlydėjo ryškus vakaro akcentas – mokomoji škuna „Brabander“, kurios kontūrus 0,5 kilometro ilgio LED girlianda papuošė projekto partneris „Elmo Light“.  Tiesa, dalyvauti ryškiausio laivo konkurse „Brabander“ negalėjo. Smagų akcentą naktiniam „Laivų paradui“ suteikė ir keltą „Baltija“ papuošę kultūros sostinės simboliai – smilgininkai.

 Paradą vainikavo įspūdingas dviejų „Towmar Baltic“ jūrinių vilkikų šokis, kurio metu sausumoje likusiems šventės stebėtojams teko ir sušlapti, mat vilkikų leidžiama srovė buvo itin galinga. Šie, nors maži, tačiau itin galingi ir didžiuosius laivus tempiantys vilkikai šoko pagal Kventino Tarantino filmo „Nužudyti Bilą“ garso takelį.

 Neabejotinai laukiamiausiu vakaro akcentu tapo ryškus, Lietuvos jūrų krovos kompanijų asociacijos dovanojamas fejerverkas.  Šį kartą fejerverkai leisti nuo į marias atplukdytos baržos.

Tradicija tapusio „Laivų parado“ akcento – gražiausio, ryškiausiai papuošto laivo konkurso baigtį šį kartą po 50 proc. lems komisijos ir žiūrovų balsai. Renginio organizatoriai kviečia pasidalinti labiausiai patikusių laivų nuotraukomis jas įkeliant į socialinio tinklo „Facebook“ paskyrą „laivuparadas“ arba siųsti el.paštu kapitonas@gmail.com

Visą dieną į Klaipėdos senamiestį kvietė LAIVŲ PARADĄ papildantys Kariuomenės ir visuomenės dienos, Gatvės muzikos dienos, Europos muziejų nakties renginiai.

Viena šių metų naujovių – dienos paradas Danės upėje, kuriame –  irklinės valtys, kanojos, baidarės ir irklentės. Dieninio laivų parado iššūkį priėmė 51 vandens transporto priemonė arba 120 dalyvių. Tarp dalyvių – 30 irklenčių ir 21 baidarė, valtis bei kanoja. Dieniniame parade – irklavimo klubas „Gigas“ su keturvietėmis valtimis ir vikingų žalčiu, kuriame net 26 dalyviai, Klaipėdos irklavimo centras, kurio didelis būrys irkluotojų plauks aštuonvietėmis, keturvietėmis, dvivietėmis ir vienvietėmis irklinėmis valtimis (34 dalyviai), įmonės „Vandens sūpynės“ irklentininkai (20 dalyvių). Pasiekę finišą dalyviai skambino ant Pilies tilto pakabintu varpu.

Vidurdienį miesto centrą užliejo ir 11-osios GATVĖS MUZIKOS DIENOS ritmai. Gatvėse ir skveruose šį kartą skambėjo 35 atlikėjai ir grupės, arba iš viso daugiau nei 200 dalyvių. Simbolinį GATVĖS MUZIKOS dienos startą paskelbė energinga profesionalų klaipėdiečių grupė „Memeland“.

Platformą „Neužšąlanti istorija“ papildantis projektas „Klaipėdos istorijos kelias“, skirtingose uostamiesčio erdvėse visuomenei pristatė svarbiausius Klaipėdos miesto istorijos akcentus per keturis interaktyvius performansus: „Klaipėda – karalių miestas“, „Senoji muzika ir klaipėdiečiai“, „7 Klaipėdos istorijos“, „XX a. pradžia Klaipėdos gatvėse“.

JŪRIŠKĄ LAIVŲ PARADĄ LYDĖS PUSŠIMTIS TRADICINIŲ IR NAUJŲ RENGINIŲ

Aštuntasis Klaipėdos laivų paradas kviečia pasitikti savaitgalį į vasarą ir gegužės 19–21 dienomis dalyvauti gausiuose Klaipėdos miesto renginiuose. Nors pagrindiniu savaitgalio akcentu kaip ir kasmet taps LAIVŲ PARADAS, šventinį savaitgalį papildys daugybė iniciatyvų ir naujų – KARIUOMENĖS IR VISUOMENĖS DIENOS, GATVĖS MUZIKOS DIENOS, TARPTAUTINĖS AKCIJOS „MUZIEJŲ NAKTIS“, KU BOTANIKOS SODO „PAVASARIO ALASO“, PROJEKTO „KLAIPĖDOS ISTORIJOS KELIAS“, VILTIES MIESTO renginių.

Ankstyvesnis laivų paradas
Viena šių metų „Laivų parado“ naujienų – du laivų paradai. Gegužės 20-ąją, 15.00–16.00 val., Danės upėje pirmą kartą organizuojamas irklinių valčių, kanojų, baidarių ir irklenčių – UPĖS PARADAS. Nors paradas vyks dienos metu, ryškiausių parado dalyvių taip pat laukai staigmenos. „Jei neturite laivo, bet turit irklentę, o gal kanoją – „Laivų paradas“ laukia jūsų. Norime suteikti galimybę pasirodyti ir mažesniems, kurie viso šiltojo sezono metu būna matomi Danės upėje, mariose, tačiau taip ir lieka už „Laivų parado“ borto“, – sako VšĮ „Klaipėdos šventės“ projektų koordinatorė Violeta Ulevičienė. Visi norintys vis dar gali registruotis el. kapitonas@laivuparadas.lt

 Be abejo, svarbiausi renginio akcentai lauks vakare. Šventinis ir ryškus „Laivų paradas“ startuos viena valanda anksčiau nei įprastai – 21 val. Sprendimas priimtas atsižvelgiant į šeimų su mažais vaikais prašymą bei siekį užtikrinti geresnį matomumą, kuriam pasitarnaus ir Kruizinių laivų terminalo pirse atsirasianti pakyla. 21.15 val. vakarinę „Laivų parado“ dalį pradės ištikimiausių renginio partnerių UAB „Towmar Baltic“ dovanojamas vilkikų šokis. Renginio svečiams šoks du, „Towmar Baltic“ jūriniai vilkikai –  TAK10 ir TAK11. Šiuo metu į vakarinę parado dalį jau užsiregistravo 25 laivai.

Nuo ankstaus ryto vyksiančius jūriškus ir pramoginius renginius vainikuos ypatinga Lietuvos jūrų krovos kompanijų asociacijos (LJKKA) dovana – galingas, Kuršių marias nušviesiantis, fejerverkas.

Ryškus akcentas – 0,5 km juosta iliuminuotas „Brabander“
Nuostabiu ir ryškiu vakaro akcentu taps mokomoji škuna „Brabander“, kurią vakariniam „Laivų paradui“ papuoš parado partneris UAB „Elmo Technologijos“.

„Mylime Klaipėdą, todėl labai norime prisidėti, įsilieti į miesto gyvenimą. Tapti „Laivų parado“ dalimi pasiūlė „Brabander“ kapitonas Valdemaras Vizbaras, o išgryninus idėją ir pasikeitus mintimis, kadangi mūsų sritis įvairi šviesos įranga, nutarėme papuošti būtent „Brabanderį“, – sako UAB „Elmo Technologijos“ salono „Elmo light“ vadovas Robertas Kidykas. „Brabander“ puošimui bus panaudota pusė kilometro LED juostos, kuri turėtų išryškinti laivo kontūrus. Tiesa, „Brabander“ gražiausio laivo rinkimuose dalyvauti negalės.

Gražiausiems laivams vertingi prizai
Tradicija tapusio „Laivų parado“ akcento – gražiausio, ryškiausiai papuošto laivo konkurso baigtį šį kartą lems ne tik komisijos, bet ir žiūrovų balsai. „Kuomet esi tik stebėtojas, visai kitaip „sergi“ nei tuomet, kai tavo balsas gali kažką nulemti. Šį kartą kviečiame ne tik stebėti naktį laivų paradą, bet ir fiksuoti gražiausius, ryškiausius laivus, o užfiksuotomis nuotraukomis pasidalinti mūsų „Facebook“ paskyroje“, – sako Romandas Žiubrys. Žiūrovų simpatijos 50 proc. nulems konkurso laimėtojus.

Anot organizatorių, nustatyti aiškius kriterijus tiek komisijai, tiek žiūrovų vertinimui – sunku, mat skiriasi laivų dydis, apšvietimo galimybės.  Trijų prizinių vietų vietų laimėtojams projekto partneris UAB „Elmo Technologijos“ dovanos įspūdingus prizus: I-os vietos laimėtojui atiteks 500 eurų, II-os vietos 300 eurų, III-os vietos 100 eurų čekis apsipirkti vidaus ir lauko šviestuvai, įvairia šviesos įranga prekiaujančiame, „Elmo light“ salone.

Laivuose ir kultūros sostinės smilgininkai 
Kultūros sostinės renginiuose sutinkami ir simboliais tapę, šviesos menininko Lino Kutavičiaus ir choreografės Agnijos Šeiko sukurti, smilgininkai papildys ir „Laivų paradą“. Šviečiančios smilgos papuoš vakarinę „Laivų parado“ dalį.

Laivų savininkai, kurie norėtų į savo laivą priimti smilgininkus, kurie žaviai papuoš vakarinę parado dalį, kviečiami rašyti el.paštu kapitonas@laivuparadas.lt

Gatvės muzikos diena kviečia skanauti muzikos
Gatvės muzikos dienos (GMD) ritmai jau 11-ąjį kartą, gegužės 20-ąją plūstelės į Klaipėdos gatves, kiemus, skverus bei aikštes. Pagrindinis GMD Klaipėdos štabas šį kartą įsikurs renginio partnerių kavinėje „Coffee Inn“ (Tiltų g. 2/ Žvejų g. 1), kur kultūros savanoriai atsakys į visus rūpimus klausimus, padės atrasti vieną ar kitą grojančią grupę.

„Šiuo metu jau užsiregistravę 25 dalyviai, kurie prisidės švęsdami „Gatvės muzikos dieną, tačiau oficiali registracija baigsis gegužės 19 d. (penktadienį), todėl dalyvių skaičius tikrai augs. Išankstinė registracija garantuoja, jog dalyviai pateks į šventės metu platinamą GMD žemėlapį. Smagu, jog didelė dalis muzikantų dalyvauja kasmet – tai savotiška tradicija ir puikus būdas priminti apie save“, – sako VšĮ „Klaipėdos šventės“ projektų koordinatorė Rūta Steponavičienė.

Šiais metais GMD Formulę muzika plius maistas įkūnijo žinoma menininkė Jolita Vaitkutė, sukūrusi GMD plakatus iš makaronų, pomidorų padažo bei saldainių.

Simboliškas GMD startas bus paskelbtas 12 val., Kurpių g. 7, kartu su energinga „Memeland“ grupe (Laimonas Urbikas – saksofonas, Almantas Karečka – trimitas, Saulius Šiaučiulis – pianinas, Vykintas Jasaitis – gitara, Leonardas Bėkša -kontrabosas, Edmundas Federavičius -mušamieji Ir Šokių studija „HopHop“).

Laivų parado išvakarėse – „Pavasario alasas“
„Pavasario alasas“  – tarptautiniam augalų žavadieniui,  Tautinio kostiumo metams  ir šeimų dienai skirtas šiltas ir jaukus renginys, kuris pradės gausią gegužės 19–21 d. SAVAITGALIO Į VASARĄ programą. Renginiu siekiama suburti bendruomenes, klaipėdiečiams atverti unikalias botanikos sodo veiklas, edukacijas.

Programoje – instaliacijos, performansai, dainuojamoji poezija, muzika, Afrikos būgnų „workshop‘ai“, edukacijos, seminarai, parodos.  Klaipėdos krašto, Žemaitijos, Aukštaitijos, Suvalkijos regionų bendruomenių pagamintos produkcijos pristatymas. Dalyvauja Skuodo, Gargždų, Rietavo, Pagėgių, Biržų, Pakruojo, Šiaulių bendruomenės.

Projektas „Klaipėdos istorijos kelias“
Išskirtinai renginiais gausią gegužės 20-ąją, klaipėdiečių lauks ir specialus Klaipėdos – Lietuvos kultūros sostinės projektas „Klaipėdos istorijos kelias”, kuriuo skirtingose uostamiesčio erdvėse visuomenei interaktyviai bus pristatomi svarbiausi Klaipėdos miesto istorijos akcentai.  Platformą „Neužšąlanti istorija“ papildantis projektas, įgyvendinamas Socialinių mokslų kolegijos, pristatys keturis intriguojančius performansus: „Klaipėda – karalių miestas“, „Senoji muzika ir klaipėdiečiai“, „7 Klaipėdos istorijos“, „XX a. pradžia Klaipėdos gatvėse“.

Performansas „Klaipėda – karalių miestas“ skirtas minimai 210-ies metų sukakčiai, kuomet Klaipėda, tuometinis Mėmelis, metams buvo tapusi laikinąja Prūsijos karalystės sostine, priglaudusia Prūsijos karalių Frydrichą Vilhelmą III ir karalienę Luizę. Danės krantinė prie Žvejo paminklo (šalia miesto rotušės) renginio metu bus sukurtas gyvasis karališkosios šeimos paveikslas, gros XIX a. pradžios muzika.

„Senoji muzika ir klaipėdiečiai“ performansas nukels į XVI a. miesto diduomenės pobūvius, kur liejosi muzika ir šokiai. Režisūrinė kompozicija „7 Klaipėdos istorijos“ kartu su elektroninės ir etnomuzikos kūrėju Kristijonu Lučinsku atskys į svarbius istorinius klausimus, o „XX a. pradžia Klaipėdos gatvėse“ performansas patrauklia moderniojo teatro kalba, kurią išpildys Klaipėdos jaunimo teatro aktoriai pristatys uostamiesčio istorinių personažų muzikines interpretacijas.

LAIVŲ PARADO STARTAS – DANĖS UPĖJE

Gegužės 20-ąją, šeštadienį, vasaros sezono atidarymo šventę Klaipėdoje vainikuos „Laivų paradas“. Aštuntą kartą vyksiančio „Laivų parado“ organizatoriai ragina jau dabar pildyti dalyvio anketas ir registruotis į šventinį plaukimą. Ir jei iki šiol savo turimos vandens transporto priemonės nelaikėte laivu, plaukiojote baidare ar irklente – „Laivų paradas“ kviečia ir JUS!

Naujiena! Gegužės 20-ąją, 15.00–16.00 val., Danės upėje organizuojamas irklinių valčių, kanojų, baidarių ir irklenčių paradas. Maloniai kviečiame irklavimo priemonių savininkus registruotis ir dalyvauti „Upės parade“. Ryškiausių upės parado laivų komandos laukia staigmenos.
Jei „Laivų paradas“ jums nėra naujiena, kasmet galvojate strateginį planą kaip aplenkti kitus, būti ryškesniu ir dar geriau matomu, turimą vandens transporto priemonę aiškiai klasifikuojate kaip laivą – kviečiame pildyti tradicinę anketą ir registruotis į vakarinį plaukimą.

PUOŠKITĖS IR BŪKITE MATOMI TAMSOJE! Gražiausiai iliuminuotas laivas bus apdovanotas, todėl negailėkite laiko puošdami savo laivą ar laivelį.